Jak wybrać stos śrub?

-Miejsce, klimat i otoczenie projektu;
-Czas realizacji określony w projekcie;
-Koszt inwestycji i korzyści ekonomiczne;
- Kontrola dostawców jest surowo zabroniona, podobnie jak przyszłe kwestie związane z konserwacją i zapewnieniem jakości.
Dlatego też, jeśli miejsce pracy jest oddalone od źródła wody, a czas budowy jest stosunkowo pilny, a warunki gruntowe są do przyjęcia, zalecamy wybór pali śrubowych.Ale z poprzednich doświadczeń z trzema ogromnymi elektrowniami naziemnymi, nad którymi pracowała firma Baowei, widzieliśmy również, że fundamenty jego fundamentu mają niezastąpione zalety w porównaniu z fundamentem cementowym.Na przykład wykonanie fundamentu palowego W tym czasie jest to 1/4 fundamentu cementowego, ale nakłady pracy to 1/3 fundamentu cementowego.W dzisiejszych szybko rosnących cenach nie jest już możliwe sprostanie ograniczeniom kosztowym projektu opartego wyłącznie na niskiej wartości siły roboczej.Korzyści można osiągnąć tylko dzięki prostym, wysokowydajnym i nowoczesnym produktom mechanicznym.Wyolbrzymiać.Baowei wyśle ​​inżynierów na miejsce, aby przeprowadzili ankiety na miejscu po otrzymaniu projektu.


Czas publikacji: 29 kwietnia-2021